Modul 1:

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE

Modul 3:

OBRTNE STORITVE

Modul 5:

POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA