Modul 1:

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE

TRANZICIJSKI INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM

Za vsakega posameznika, vključenega v projekt, se sestavi Tranzicijski individualiziran program, ki vsebuje močna področja vključenega posameznika, njegove interese in življenjski načrt.

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE

Za vsakega predstavnika ciljne populacije je izbrana primerna inovativna oblika dela, ki jo opravlja ob pomoči mentorja in postopno  pridobiva na samostojnosti. Vključene učence se spodbuja k prevzemanju odgovornosti, kar utrjuje razvoj kompetenc in delovnih veščin za zaposlitev. Ob delu pridobivajo konkretna znanja, ki so potrebna za vključevanje v delovni proces ter izoblikovanje primerne inovativne oblike dela.

Tranzicijski individualiziran program omogoča sprotno evalvacijo, prilagoditve in morebitne spremembe.

Modul 3:

OBRTNE STORITVE

DELAVNICE

Delavnico S preteklostjo v prihodnost si oglejte na spletni strani: http://www.osmsn.si/2019/09/11/s-preteklostjo-v-prihodnost/

S PRETEKLOSTJO V PRIHODNOST

 

Delavnice in dogodke v okviru projekta na OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj lahko spremljate na povezavi:

https://www.osmsn.si/

Modul 5:

POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA

DELAVNICE

UČIMO SE VEŠČIN KUHANJA, VRTNARJENJA, ŠIVANJA TER OPRAVLJANJA GOSPODINJSKIH OPRAVIL

V januarju, ko je bilo zunaj še mrzlo, smo se greli v šolski kuhinji ob peki različnega peciva in zdravih dobrot.

V februarju smo že pričeli z delom v okolici šole. Z učiteljico Nino smo uredili in skrbeli za čisto okolico šole. Z učiteljico Martino pa smo morali vzeti v roke lopate in prekopati ter urediti šolski vrt. Dela je bilo veliko, saj smo uredili kompostnik in okolico šolskega vrta. Tako smo s skupnimi močmi pripravili vrt za spomladansko saditev.

Urili smo se tudi v šivanju in tako že s pridobljenim znanjem od pouka sešili različne izdelke za DAN ŽENA. Čeprav smo morali zgodaj v mesecu marcu ostati doma, nam dela ni zmanjkalo. Učiteljici sta nama pripravili veliko zadolžitev za delo doma. Dnevnik opravil sva hitro napolnili z različnimi nalogami, ki sva jih doma opravili samostojno ali pa sva pomagali staršem. Tako smo si dneve zapolnili z barvanjem pirhov za veliko noč, s peko venčkov in pogače, čiščenjem, pripravo miz za kosilo, setvijo …

Učenci in mentorici

 

Kaj so učenci počeli na zeliščarski delavnici, si poglejte na povezavi: http://www.osmsn.si/2019/10/22/zeliscarska-delavnica/

Zeliščarska delavnica

 

Delavnice in dogodke v okviru projekta na OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj lahko spremljate na povezavi:

https://www.osmsn.si/