Modul 1:

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE

TRANZICIJSKI INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM

Za vsakega posameznika, vključenega v projekt, se sestavi Tranzicijski individualiziran program, ki vsebuje močna področja vključenega posameznika, njegove interese in življenjski načrt.

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE

Za vsakega predstavnika ciljne populacije je izbrana primerna inovativna oblika dela, ki jo opravlja ob pomoči mentorja in postopno  pridobiva na samostojnosti. Vključene učence se spodbuja k prevzemanju odgovornosti, kar utrjuje razvoj kompetenc in delovnih veščin za zaposlitev. Ob delu pridobivajo konkretna znanja, ki so potrebna za vključevanje v delovni proces ter izoblikovanje primerne inovativne oblike dela.

Tranzicijski individualiziran program omogoča sprotno evalvacijo, prilagoditve in morebitne spremembe.

Modul 3:

OBRTNE STORITVE

DELAVNICE

Delavnice in dogodke v okviru projekta na OŠ Stanka Vraza Ormož lahko spremljate na povezavi  PDU – OŠ Stanka Vraza Ormož

Modul 5:

POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA

DELAVNICE

Delavnice in dogodke v okviru projekta na OŠ Stanka Vraza Ormož lahko spremljate na povezavi  PDU – OŠ Stanka Vraza Ormož