Projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU) je sofinanciran iz

Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.