Projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU) je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.